Welkom

…op de website van SPEL Gooi- en Vechtstreek te Hilversum, een samenwerkingsverband van psychotherapeuten in de eerste en tweede lijn, gespecialiseerd in de psychologische behandeling van
volwassenen.

Onze praktijk, die in 1986 werd opgericht, is door de steeds toenemende vraag en het toenemend aantal verwijzingen van huisartsen, uitgegroeid tot een groepspraktijk van 7 psychotherapeuten,
waarvan 3 vrouwen en 4 mannen.

Voordat wij ons zelfstandig hebben gevestigd, zijn wij allen opgeleid in een GGZ instelling. Onze basisdiscipline is de psychologie. Onze behandelingen zijn gebaseerd op jarenlange opleiding in en
ervaring met psychotherapeutische interventies.

Soms is naast de psychologische behandeling ondersteuning door medicijnen gewenst. Deze kunnen door de huisarts worden voorgeschreven.

Wij zijn geen crisisdienst noch psychiatrisch centrum en dus niet 24 uur per dag bereikbaar. De praktijk is open en telefonisch bereikbaar door de week op de werkdagen.

Aan kwaliteit en op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en kennis op ons vakgebied hechten we veel waarde. Hiervoor volgen we regelmatig bij- en nascholingscursussen.

Door onze intensieve samenwerking kunnen we elkaar zo nodig consulteren over de behandelingen.

Wij streven ernaar om zorgvuldig en cliëntvriendelijk te werken.

drs. M.J. Buit psycholoog–psychotherapeut
drs. P.E. Hoffman psycholoog–psychotherapeut
drs. S. Ponsioen psycholoog–psychotherapeute
drs. W.H.M. Sijbers psycholoog–psychotherapeute
drs. R. Vriesman psycholoog–psychotherapeut
drs. S. Wagener–Antheunissen psycholoog–psychotherapeute
drs. C.J.M. Zeekaf klinisch psycholoog–psychotherapeute
drs. F. Zwartenkot psycholoog–psychotherapeut