Medewerkers

Menno Buit
BIG nummer psychotherapeut: 19025747616
BIG nummer GZ-psycholoog: 19025747625
Ik ben Menno Buit, psycholoog/psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog BIG. Ik werk sinds de start van de praktijk in 1986 bij SPEL Gooi en Vechtstreek.  Mijn brede opleiding heb ik in de 80’er jaren gehad. Ik werk graag samen met cliënten aan de vermindering van diverse klachten en het beter begrijpen wat er aan de hand is. Een voldoende veilige behandelrelatie is essentieel voor therapie.  Mijn focus is vaak het zichtbaar en voelbaar maken van het spanningsveld tussen aan de ene kant autonomie/individualiteit en aan de nadere kant de zorg voor de ander en voor relaties. Ik werk zowel met individuen als met partner relaties.

Werktijden: dinsdag en woensdag. Wel ben ik mij aan het voorbereiden op mijn pensioen en heb ik maar in beperkte mate ruimte voor het aannemen van nieuwe cliënten.

Lidmaatschappen*: LVVP, NIP.

Peter Hoffman
BIG nummer psychotherapeut: 49041930916
BIG nummer GZ-psycholoog: 29041930925
Ik ben Peter Hoffman, GZ-psycholoog BIG en psychotherapeut BIG.
Daarnaast ben ik ook supervisor KPSP en NVPP/NVP supervisor.
Het geeft mij voldoening om samen met cliënten eraan te werken om hun leven gelukkiger, zinvoller en/of draaglijker te maken met als startpunt de vermindering van de klachten waarmee een cliënt onze praktijk binnenstapt.
Om mensen goed te begrijpen, spreekt mij de psychoanalytische theorie het meeste aan. Daarom heb ik ook de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van de NVPP gedaan.

Met KPSP (Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie) behandel ik depressies, al dan niet in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek.

Met AFT (Affect Fobie Therapie) behandel ik onnodige remmingen zoals angst- en schuldgevoelens, die het vitale gevoelsleven blokkeren. Hiermee kunnen ook het zelfbeeld en de relaties met anderen verbeterd worden.

Naast deze twee behandelvormen is bij mij ook een langdurige psychoanalytische psychotherapie mogelijk.

Werktijden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Lidmaatschappen*: LVVP, NVPP (register KPSP).

Prya Jharap
BIG nummer GZ-psycholoog: 69921690825
Ik ben Prya Jharap, BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Voorheen heb ik gewerkt als GZ-psycholoog in de forensische psychiatrie en interculturele psychiatrie. In de psychotherapie werk ik graag met u samen om uw psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld klachten zijn op het gebied van depressie, angst, trauma, emotie- en impulsregulatie, partnerrelatieproblemen, transculturele problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. De behandelgesprekken kunnen u helpen gebeurtenissen en gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. In de behandeling staan een veilige behandelrelatie en respect centraal.

Werktijden: maandag, dinsdag en woensdag.

Lidmaatschappen*: LVVP

Nienke Kleiberg
BIG nummer GZ-psycholoog: 19917927525
Ik ben Nienke Kleiberg, GZ-psycholoog, cognitief-gedragstherapeut en psychotherapeut in opleiding. Ik behandel mensen met uiteenlopende problematiek; onder andere angst-, dwang- en paniekklachten, stemmingsklachten, rouw- en traumagerelateerde problemen, zelfbeeld- en identiteitsproblemen en (fysieke) klachten naar aanleiding van een burn-out of overspannenheid. Ik vind het belangrijk tijd te besteden aan de behandelrelatie en daarmee veiligheid en vertrouwen te creëren, als onderdeel van een succesvolle behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag en problematiek werken we in de behandeling aan het verminderen en anders omgaan met klachten, het leren hanteren en verdragen van (lastige) gevoelens en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ik gebruik hierbij technieken uit de schemagerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en waar nodig EMDR (traumabehandeling).

Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag.

Lidmaatschappen*: LVVP, VCGT

Suzanne Ponsioen
BIG nummer psychotherapeut: 49913256616
Ik ben Suzanne Ponsioen, psycholoog/psychotherapeut BIG. Ik werk met veel plezier sinds 2015 bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heb ik gewerkt in grote GGZ-instellingen, en binnen de forensische psychiatrie. Ik werk graag samen met cliënten aan de vermindering van diverse klachten. Dat zijn bijvoorbeeld: angstklachten, fobieën, somberheid, klachten ontstaan door/na het meemaken van trauma en/of heftige gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblematiek, terugkerende problemen in sociale relaties, zelfbeeld, en/of rondom het hanteren van emoties. De duur van de behandeling bepaal ik samen met een cliënt, en kan kort zijn, of juist langer als dit nodig is. Het allerbelangrijkste ‘gereedschap’ voor verandering is wat mij betreft een (voldoende) veilige behandelrelatie. Hierbinnen maak ik gebruik van schemagerichte therapie, EMDR en/of cognitieve gedragstherapie.

Werktijden: maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag.

Lidmaatschappen*: LVVP, VGCT (lid en geregistreerd als supervisor/leertherapeut), VEN (aspirant-lid)

Supervisie kan in overleg ook op andere tijden of locaties plaatsvinden.

Willeke Sijbers
BIG nummer psychotherapeut: 29048364516
BIG nummer GZ-psycholoog: 09048364525
Ik ben Willeke Sijbers, GZ-psycholoog BIG en psychotherapeut BIG. Ik ben sinds 1998 werkzaam als zelfstandig vrijgevestigde bij het SPEL Gooi en Vechtstreek.

Het belangrijkste is contact te maken met mensen om veiligheid te creëren van waaruit we kunnen samenwerken.

Mijn houding als behandelaar is open, transparant, betrokken en direct waar nodig. Ik ga uit van de kracht van mensen, van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Op een gelijkwaardige wijze probeer ik contact te maken, zonder vooringenomen te zijn, te luisteren naar uw klachten en problemen. Dit doe ik met mijn kennis, kunde en ervaring als psychotherapeut.

o.a. Cognitieve gedragstherapie, Schemagerichte therapie, EMDR.

Het doel van de behandeling is, te onderzoeken waar uw klachten vandaan komen, inzicht te verkrijgen en u uit te dagen om andere keuzes in uw leven te maken, waardoor uw klachten zullen verminderen.

Werktijden: dinsdag, donderdag en vrijdag. Soms op woensdagochtend.

Lidmaatschappen*: LVVP, NIP, VEN, VGCT (belangstellend lid).

Robert Vriesman
BIG nummer psychotherapeut: 59916018116
BIG nummer GZ-psycholoog: 39916018125
Ik ben Robert Vriesman, GZ-Psycholoog BIG en Psychotherapeut BIG en werk met veel plezier en enthousiasme sinds 2012 bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heb ik gewerkt in diverse grote GGZ instellingen.

Cliënten melden zich bij mij aan met diverse klachten, zoals: somberheid, angst, vermoeidheid of andere fysieke klachten, problemen rondom het omgaan met lastige emoties (al dan niet na het meemaken van heftige gebeurtenissen), problemen rondom zelfbeeld/identiteit en zingeving, rouwproblemen, problemen in de omgang met anderen en persoonlijkheidsproblematiek.

Vertrouwen en veiligheid met ruimte voor je eigenheid zijn voor mij belangrijke trefwoorden. Ik ben breed opgeleid en heb diverse gereedschappen en behandelmethodes tot mijn beschikking uit de psychodynamische psychotherapie, schemagerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness (M.B.C.T.). Samen kijken we wat het beste bij je past. Een behandeling duurt bij mij kort wanneer dat kan en lang wanneer dat moet. Behalve individuele behandeling geef ik ook M.B.C.T.-training in een groep.

Werktijden: maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag.

Lidmaatschappen*: LVVP, VMBN.

Karin Zeekaf
BIG nummer psychotherapeut: 09047428216
BIG nummer klinisch psycholoog: 99047428225
Ik ben Karin Zeekaf, Klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut BIG. Sinds januari 2017 werk ik bij SPEL Gooi en Vechtstreek, na ruim 25 jaar in diverse grote GGZ instellingen te hebben gewerkt.

Cliënten melden zich bij mij onder andere aan met angstklachten, stemmingsklachten, trauma gerelateerde problematiek, emotieregulatie problemen, vastgelopen relaties, problemen rondom identiteit en zelfbeeld, psychosomatische klachten (o.a. gerelateerd aan burn-out en hooggevoeligheid), rouwproblematiek en zingevingsproblematiek. Daarbij vind ik het belangrijk dat cliënten zich binnen de therapie geaccepteerd en gerespecteerd voelen en dat er een basis is van hoop en vertrouwen. Ik behandel cliënten vanuit verschillende therapeutische denkkaders ( o.a. inzichtgevende ervaringsgerichte therapie, cognitieve therapie en systeemtherapie), afgestemd op de klachten / problemen en hulpvraag op dat moment. Indien passend is het mogelijk om een partner of andere familieleden bij de behandeling te betrekken.

Werktijden: dinsdag, donderdag en vrijdag

Lidmaatschappen*: LVVP, NVP, VPeP (lid en geregistreerd als supervisor en leertherapeut), NVRG.

Frank Zwartenkot
BIG nummer psychotherapeut: 19043205116
BIG nummer klinisch psycholoog: 19043205125
Mijn naam is Frank Zwartenkot en ik ben BIG-geregistreerd Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Vanaf 1993 ben ik werkzaam bij het SPEL Gooi en Vechtstreek en heb het daar nog altijd erg naar mijn zin.

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van angst – en of dwangklachten, stemmingsstoornissen zoals depressie, werkproblemen, overspanning en burn-out, paniekstoornissen, trauma’s en onverwerkte ervaringen,  niet verklaarde lichamelijke klachten maar ook in problemen in relaties met anderen.

Tijdens de eerste gesprekken  van een behandeling probeer ik de klachten en problematiek waar iemand mee worstelt zo goed mogelijk te begrijpen vanuit de ervaringen die iemand in zijn of haar leven heeft mee gemaakt.

Wanneer de cliënt zich goed begrepen voelt, overleg  ik in een open gesprek de mogelijkheden die ik zie om tot veranderingen te komen. Hierbij werk ik bij voorkeur op directieve wijze waarbij ik mijn voorstellen altijd uitvoerig blijf doorspreken en afstemmen met mijn cliënt.  Wanneer dat zinvol is, kunnen ook thuisopdrachten een onderdeel van de behandeling worden.

Als psychotherapeut werk ik bij voorkeur  met de methoden en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schema-focused psychotherapie en de emotie-focused psychotherapie. Ook pas ik EMDR toe wanneer onverwerkte ervaringen een rol spelen binnen de problematiek. De laatste jaren pas ik ook technieken toe uit de mindfulness based cognitive-behavior therapy.

Werktijden: maandag, dinsdag en donderdag

Lidmaatschappen*: LVVP, VCGT, NVP, VEN, NIP

*De beroepsverenigingen waarvan wij lid van zijn op een rijtje:
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie)
VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)
VEN (Vereniging EMDR Nederland)
VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen)
NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
– VPeP (Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie)
– NVRG (De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
KPSP (Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie)