Naar een psychotherapeut

Meestal kunt u zelf uw moeilijkheden en problemen oplossen of erover praten met mensen uit uw direkte omgeving: partner, familieleden, vrienden. Soms is dit echter niet voldoende en wilt u, vaak in overleg met de huisarts of de arbo-arts, met een deskundige praten.

Wij realiseren ons, dat dat voor u een grote stap kan zijn. Wij zijn dan ook persoonlijk aanspreekbaar, u komt niet bij een onpersoonlijke instantie. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een afspraak met u te maken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Na verwijzing van de huisarts kunt u zich aanmelden voor hulp bij psychische problemen, bijvoorbeeld:

 • klachten van depressieve aard, zoals somberheid en lusteloosheid
 • klachten van verhoogde prikkelbaarheid
 • angstklachten, zoals paniekgevoelens, fobieën, angst in de omgang met anderen
 • onverwerkte traumatische ervaringen
 • slapeloosheid en overmatig piekeren
 • eetproblemen
 • rouwproblematiek
 • relationele problemen
 • seksuele problemen
 • werk- of studieproblemen
 • overspannen of burn-out zijn

Wat is psychotherapie?

‘Psychotherapie is het op deskundige wijze doelbewust toepassen van klinische methoden en attitudes die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde psychologische principes met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken in de richting die door de betrokkenen wenselijk wordt geacht.’
(Prochaska & Norcross, 1994)

In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen, dat u in het dagelijks leven beter kunt functioneren.

Werkwijze

Na enkele gesprekken, waarin de problemen en de mogelijke achtergrond daarvan worden besproken, bepalen we met u hoe we verder gaan.
Het aantal gesprekken en de frequentie daarvan hangt af van de aard en de omvang van de problemen en wordt eveneens in overleg met u bepaald. Een gesprek duurt drie kwartier bij individuele therapie en anderhalf uur bij relatietherapie en sommige specifieke therapievormen. Soms geven wij u opdrachten of oefeningen mee naar huis. Afspraken in de avonduren zijn niet mogelijk. Vertrouwelijkheid staat hoog in ons vaandel: al het besprokene wordt als strikt persoonlijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw uitdrukkelijke toestemming.