Registraties en links

Alle psychotherapeuten van onze praktijk zijn ingeschreven in het BIG–register dat door de overheid is ingesteld. De meesten zijn eveneens geregistreerd als GZ–(gezondheidszorg) psycholoog, eerstelijnspsycholoog en psycholoog NIP.

Wij zijn lid van verschillende beroepsverenigingen:

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) lvvp-logo

en van verschillende specialistische verenigingen:

  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
  • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie– en Gezinstherapie (NVRG)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Vereniging Mindfulness Based trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN)

BIG

Het BIG-register: sinds april 1998 is het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld als basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het overheidsregister van psychotherapeuten moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet men met goed gevolg een opleiding tot psychotherapeut hebben afgerond aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut.

Daarnaast zijn wij via bovenstaande (beroeps)verenigingen gehouden aan een klachtenregeling.

Wij conformeren ons aan de kwaliteitscriteria van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar LVVP of vraag het uw therapeut.

vergaderruimte

OVERIGE LINKS